Obaveštenje o početku nastave na DAS za studente upisane školske 2023-2024.

Poštovane kolege doktorandi, 
Obaveštavamo Vas da će nastava na predmetu Metodologija i etika u naučnom istraživanju (MENI)  u ovoj školskoj godini početi 3. novembra 2023. godine, u 16.30h u učionici A 002 (objekat A). MENI je obavezan predmet na doktorskim studijama. 
Nastava će se održavati svakog petka tokom novembra i decembra 2023. godine u terminu od 16.30 h do 20h. Tačan raspored po terminima biće dostupan na prvom predavanju. 
Svi studenti će nakon upisa imati pristup Moodle stranici za predmet, gde će moći blagovremeno da prate sva obaveštenja u vezi nastave. 
predmetni nastavnici 
prof. dr Jelena Kotur Stevuljević
prof. dr Nataša Bogavac
prof. dr Miroslav Savić
prof. dr Dušanka Krajnović