Važno obaveštenje o upisu na master akademske studije školske 2023.24 godine

Za upis na master akademske studije, studijski program Dijetetski i kozmetički proizvodi u unapređenju kvaliteta života, nakon prvog dana upisa 27.10.2023. godine, popunjena su sva raspoloživa mesta za upis u statusu studenata koji se finansiraju sa budžeta. U ponedeljak 30.10.2023. godine nastavljamo upis kandidata koji su ostvarili pravo na upis u statusu studenata koji se sami finansiraju.