Odbrana doktorske disertacije mag. farm. spec. Milice Zrnić Ćirić

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se ispunili uslovi za odbranu doktorske disertacije kandidata mag.farm.spec. Milice Zrnić Ćirić, pod nazivom:

Efekat suplementacije kombinacijom oktakozanola i vitamina K2 na PCSK9, lipidni profil, oksidativni stres i inflamaciju kod pacijenata na terapiji atorvastatinom

Javna odbrana je zakazana za nedelju 29.10.2023. god. u 13 časova u amfiteatru A2, Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr sc. Brižita Đorđević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, predsednica komisije

2. Dr sc. Jelena Kotur-Stevuljević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3. Dr sc. Ivana Baralić Knežević, naučni saradnik, Kliničko-bolnički centar „Zvezdara“

Mentor:

1. Dr sc. Ivan Stanković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

2. Akademik prof. dr Miodrag Ostojić, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet