Radno vreme skriptarnice Farmaceutskog fakulteta

Skriptarnica Fakulteta će počev od 16.10.2023. godine raditi od 08:00 do 18:00 časova.