Usluge Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata za studente prve godine

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu poziva studente prve godine da se upišu na mejling listu putem stranice http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/registracijastudenta kako bi redovno bili obaveštavani o svim programima koje Centar realizuje i različitim prilikama za usavršavanje koje će im biti na raspolaganju tokom studiranja.


Studenti prve godine mogu zakazati karijerno ili psihološko savetovanje putem stranice http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/zakazite-savetovanje ukoliko žele da razgovaraju o snalaženju u novim životnim okolnostima, tremi, tehnikama učenja, organizaciji obaveza ili specifičnim stresnim situacijama u kojima se nalaze. Zakazivanje savetovanja je jednostavno – nakon popunjenog formulara savetnica kontaktira studenta/studentkinju radi zakazivanja termina. Sesija se može organizovati uživo u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu ili onlajn.


Novi studenti mogu pronaći i različite korisne resurse na sajtu Centra, kao što je materijal o izazovima na početku studiranja, upravljanju stresom, efikasnom učenju, upravljanju vremenom i mnogim drugim temama koje su relevantne za period koji je pred njima.


Ukoliko su zainteresovani za ovakve i slične teme, studenti mogu nastaviti pretragu na strani „Zum kafice“ i „Virtuelni savetnik“, ili kontaktirati Centar putem elektronske pošte: centar@razvojkarijere.bg.ac.rs ili telefona: 011 32 07 415 kako bi se detaljnije informisali o njegovom radu i uslugama.


Svim novim studentima Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu želi dobrodošlicu i uspešno studiranje.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata je organizaciona jedinica Univerziteta u Beogradu koja se bavi karijernim vođenjem i savetovanjem mladih na svim nivoima studija, tokom studiranja i neposredno nakon diplomiranja. Centar doprinosi da mladi tokom studija stiču saznanja o svetu poslovanja i veštine koje će im biti od značaja pri zapošljavanju. Svojim programima Centar usmerava i priprema studente za uspešni prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja. Usluge i programi Centra su namenjeni studentima Univerziteta u Beogradu tokom studija i dve godine nakon diplomiranja.