Poseta Institutu za genetiku i genetičko inženjerstvo

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu organizuje posetu Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI)  Univerziteta u Beogradu  u utorak17. oktobra 2023. godine u periodu od 1do 14 časova. 

 

Pozivaju se  studenti Biološkog, Medicinskog, Fakulteta veterinarske medicine, Farmaceutskog, Tehnološkometalurškog,  Hemijskog, Fakulteta za fizičku hemiju, PoljoprivrednogFakulteta organizacionih nauka, Elektrotehničkog, Ekonomskog i Matematičkog fakulteta da uzmu učešće u poseti i od stručanjaka saznaju više o karijeri u oblasti molekularne genetike, biomedicine, biotehnologije i bioinformatike 

 

Posetom je predviđen obilazak  prostorija IMGGI i razgovor sa zaposlenima koji će studentima predočiti mogućnosti za sticanje radnog iskustva i razvoj karijere u laboratorijama i centrima Instituta. Učesnici u poseti obićiće neke od laboratorija i centara  ( U sastavu IMGGI se između ostalog nalaze  laboratorija za molekularnu biomedicinu, molekularnu biologiju, humanu molekularnu genetiku, molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama, molekularnu mikrobiologiju, molekularnu biologiju biljaka , biobanka, centar za industrijsku biotehnologiju itd. ).  

 
Prijava je otvorena do utorka, 10oktobra 2023. godine popunjavanjem formularana linku: http://skr.rs/IMGGI

Broj učesnika je ograničen, a prednost će imati studenti završnih godina studija. 

Svi prijavljeni će biti blagovremeno obavešteni o statusu prijave.