Rešenja testova i preliminarne rang liste kandidata za upis u I godinu integrisanih akademskih studija školske 2023/24. godine II upisni rok

Objavljena su rešenja testova i preliminarne rang liste kandidata za upis u I godinu integrisanih akademskih studija školske 2023/24. godine II upisni rok. Više informacija možete pronaći na linku.