Podnošenje prigovora Komisiji za upis na broj bodova sa Preliminarne jedinstvene rang liste

Primedbe na broj bodova sa preliminarne jedinstvene rang liste se podnose pismeno  Komisiji za upis Fakulteta.  Popunjen formular (može se dobiti u Arhivi Fakulteta) i depozit od 2000,00 din. se predaju u Arhivi Fakulteta 28. juna 2023. (od 9-13 časova) i 29. juna 2023. (od 8-10 časova). Odluke u vezi podnetih prigovora biće saopštene kandidatima lično na Fakultetu u Odseku za nastavu29. juna 2023. god. u 12:00 časova. Ukoliko se prigovori uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.

Žalbe Dekanu mogu podneti samo kandidati koji su se prethodno žalili Komisiji za upis i koji nisu zadovoljni odlukom navedene Komisije. Žalbe Dekanu Fakulteta na rešenje Komisije za upis podnose se pismeno Dekanu Fakulteta. Popunjen formular (može se dobiti u Arhivi Fakulteta) i depozit od 2000,00 dinara se predaju Arhivi Fakulteta 29. juna 2023. godine (od 12 do 14 časova). Odluka Dekana u vezi podnetih žalbi biće saopštena kandidatima 29. juna 2023. godine u 15 časova.