Iz štampe je izašao udžbenik Farmakologija

U izdanju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavljen je udžbenik Farmakologija. Udžbenik obrađuje sve sadržaje predviđene kurikulumom Integrisanih akademskih studija smer Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija. Međutim, ovaj udžbenik namenjen je i studentima drugih zdravstvenih struka (medicine, stomatologije, veterinarske medicine), kao i svim zdravstvenim radnicima koji u svakodnevnoj praksi primenjuju znanja o lekovima u aspektima njihovih terapijskih i neželjenih dejstava, farmakokinetičkih osobina i terapijske primene.

 

Rukopis je zasnovan na savremenim naučnim i stručnim dostignućima u oblasti farmakologije, a karakterišu ga naučnost, povezanost teorije sa kliničkom praksom, postupnost u izlaganju, jasnoća i konciznost. Knjiga je proizvod zajedničkog truda i velikog zalaganja svih nastavnika farmakologije, koji su pristupili ovom pionirskom poslu.

Udžbenik iznosi (kroz 59 poglavlja) sveukupnu materiju farmakologije, organizovanu u sledeće delove/sekcije:

 

I DEO: OPŠTA FARMAKOLOGIJA

 1. Opši principi

 

II Deo: SPECIJALNA FARMAKOLOGIJA

 1. Neurofarmakologija
 2. Lekovi sa značajnim dejstvom na glatke mišiće
 3. Farmakologija kardiovaskularnog sistema
 4. Farmakologija zapaljenja i poremećaja mišićno-koštanog sistema
 5. Farmakologija hematopoeznog sistema
 6. Farmakologija respiratornog sistema
 7. Farmakologija gastrointestinalnog sistema
 8. Farmakologija endokrinih poremećaja
 9. Farmakologija oboljenja kože i oka
 10. Farmakologija infektivnih i malignih bolesti.

 

Na kraju knjige nalazi se detaljan indeks sa preko 1900 pojmova.

 

Udžbenik Farmakologija je dostupan u skriptarnici Farmaceutskog fakulteta u Beogradu (Vojvode Stepe 450), u knjižari Data Medika (dr Subotića 3a), kao i putem online prodajnog servisa Data Status-a (http://www.datastatus.rs).