Odluka o vrednovanju učeničkih postignuća za rangiranje i upis u prvu godinu akademske 2024/2025. godine na Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Odluka o vrednovanju učeničkih postignuća za rangiranje i upis u prvu godinu akademske 2024/2025. godine na Univerzitetu u Beogradu, Farmaceutskom fakultetu može se pogledati ovde.