Radno vreme skriptarnice

Skriptarnica Fakulteta će u periodu od 17.02.2023 do 22.02.2023. raditi od 08:00 do 15:00 časova. 

Počev od 23.02.2023. skriptarnica će raditi uobičajeno radno vreme.