Radno vreme Skriptarnice Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta

Skriptarnica Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta neće raditi počev od petka 30.12.2022. godine do 08.01.2023. godine.
Poslednji radni dan skriptarnice je četvrtak 29.12.2022. godine a prvi radni dan 09.01.2023. godine.