Obaveštenje o ispitnim rokovima za apsolvente

OBAVEŠTENjE O PRIJAVI ISPITA ZA APSOLVENTE (STUDENTE KOJI SU FARMACEUTSKI FAKULTET UPISALI PRE ŠKOLSKE 2005/2006)


JANUARSKI ISPITNI ROK traje od 09.01.2023. do 23.01.2023.godine.
Prijave ispita za januarski ispitni rok traju do 28.12.2022. godine do 15,00 časova.
Konačne liste biće objavljene na sajtu 29.12.2022.godine

FEBRUARSKI ISPITI ROK traje od 01.02.2023.godine do 23.02.2023.godine.
Prijave ispita za februarski ispitni rok traju do 29.01.2023.godine.
Konačne liste biće objavljene na sajtu 30.01.2023.godine.

MARTOVSKI ISPITNI ROK traje od 01.03.2023.godine do 23.03.2023.godine.
Prijave ispita za martovski ispitni rok traju do 27.02.2023.godine.
Konačne liste biće objavljene na sajtu 28.02.2023.godine

APRILSKI ISPITNI ROK traje od 01.04.2023.godine do 23.04.2023.godine.
Prijave ispita za martovski ispitni rok traju do 29.03.2023.godine.
Konačne liste biće objavljene na sajtu 30.03.2023.godine.

MAJSKI ISPITNI ROK traje od 01.05.2023.godine do 23.05.2023.godine.
Prijave ispita za majski rok traju do 29.04.2023.godine.
Konačne liste biće objavljene na sajtu 30.04.2023.godine.

ODSEK ZA NASTAVU I STUDENSTA PITANjA