Raspisan šesti poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača u naučnoistraživački rad akreditovane NIO

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dana 25. decembra 2022. godine raspisalo je Šesti poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača – studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO. Tekst Poziva i prijave mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva www.nitra.gov.rs na adresi:

https://nitra.gov.rs/tekst/456/s-e-s-t-i-p-o-z-i-v-talentovanim-mladim-istrazivacima.php