Radno vreme Skriptarnice Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta

Radno vreme Skriptarnice Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta je radnim danima od 08:00 do 18:00 časova.