Formiran je Centar za podršku doktroskim studijama Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković"

Obaveštavamo vas da je pre nekoliko nedelja u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" formiran Centar za podršku doktorskim studijama sa namerom da obuhvati ranije edukativne aktivnosti za doktorande i da razvije i unapredi druge vidove pomoći kojima bi se mladim istraživačima olakšao završetak doktorskih studija, ali i njihov budući istraživački rad.

Više pojedinosti o aktivnostima Centra možete pronaći na stranici Biblioteke.

Doktoranti se mogu prijaviti na mejling listu Centra na sledećem linku.

Dodatno, studenti se do petka, 2. decembra, u 17 časova mogu prijaviti na trodnevni interdisciplinarni kurs "Kako komunicirati savremenu nauku", u organizaciji Centra za promociju nauke, koji za cilj ima da razne oblike otvorene komunikacije stavi u kontekst današnje nauke i njenog značaja za društvo. Reč je o prvom specijalizovanom kursu ovog tipa, namenjenom studentima master i doktorskih studija svih oblasti, kao i mladim istraživačima u Srbiji.