FIP ciljevi razvoja farmacije

Dokument "FIP ciljevi za razvoj farmacije" koji su preveli i adaptirali članovi Katedre za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije dostupan je na stranici FIP organizacije na srpskom jeziku!
Dokumentu možete pristupiti putem linka: https://developmentgoals.fip.org/resources/
FIP ciljevi predstavljaju veliku globalnu inicijativu za razvoj farmacije. Prepoznavanje i mapiranje ciljeva omogućava kreiranje sistematskih, integrisanih okvira za pokretanje razvoja farmacije na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou. FIP dokument naglašava promene na nivou nauke, prakse i farmaceutskih kadrova. FIP ciljevi razvoja čine osnovu za sistemsko delovanje u cilju zadovoljavanja nacionalnih, regionalnih i globalnih zdravstvenih potreba.