Konkursi za drugi upisni rok u školskoj 22/23 (poslediplomske studije)

Detalje Konkursa za drugi upisni rok na poslediplomskim studijama za školsu 2022/23 potražite na sledećim linkovima:

KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE U DRUGOM UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE U DRUGOM UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

KONKURS ZA UPIS NA KRATAK PROGRAM STUDIJA – FARMACEUTSKA MIKROBIOLOGIJA U DRUGOM UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE