Lista kandidata za upis na Specijaizaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u oktobru 2022.godine

Listu kandidata za upis na Specijaizaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u oktobru 2022.godine možete pogledati ovde.