Obaveštenje za studente DAS upisane školske 2022-23. godine

Poštovane kolege,
Nastava iz obaveznog predmeta Metodologija i etika u naučnom istraživanju (MENI, šifra D1O1, 10 ESPB) počinje 2. novembra i trajaće do kraja prvog semestra
Nastava se odvija u računarnoj sali (ispod biblioteke, pre ulaska u objekat A), sredom od 17h do 20.30 h. 
Na prvom predavanju dobićete detaljnije informacije u vezi sa predmetom.