Najbolji rezultati naučnoistraživačkog rada Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za 2021/2022. godinu

I ove godine povodom obeležavanja Dana Farmaceutskog fakulteta želimo da istaknemo koleginice i kolege koje su zajedno sa istraživačkim timovima koje vode ili kojima pripadaju ostvarili zapažene rezultate u oblasti naučnoistraživačkog rada na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u dve kategorije:


1. Rukovođenje/koordinacija naučnoistraživačkim projektima na međunarodnom/nacionalnom nivou za koje je Farmaceutski fakultet Beograd nosilac, a ugovori o finansiranju projekta su sklopljeni u toku 2021/2022. školske godine. Spisak dobitnika pogledati ovde.


2. Autorima/koautorima radova kategorije M21a koji su publikovani/prihvaćeni za štampu (dodeljen doi broj) u toku 2021/2022. školske godine. Spisak dobitnika pogledati ovde

ISKRENE ČESTITKE NOSIOCIMA PRIZNANjA ZA OVU GODINU!