Profesorke Farmaceutskog fakulteta među 2% najuticajnijih istraživača sveta

Profesorke našeg Fakulteta, prof. dr Aleksandra Buha Đorđević i prof. dr Svetlana Ibrić, su se drugu godinu za redom našle na listi 2% najuticajnijh naučnikasvetaprema rangiranju koje sprovodi Univerzitet Stanford. Ovo rangiranje, koje se smatra jednim od najprestižnijih rangiranja naučnika, sprovodi se već četvrtu godinu za redom, a bazira se na standardizovanoj metrici citiranja i u obzir uzima veći broj kriterijuma poput broja radova u kojima je naučnik prvi autor, broja citata tih radova, h indeksa, itd.

 

Lista, formalni komentari i detaljnije informacije o metodologiji pravljenja ove baze nalaze se na linku.