Naučni simpozijum Farmaceutskog fakulteta

Uz zahvalnost Savezu farmaceutskih udruženja Srbije, veliko nam je zadovoljstvo da u okviru VIII Kongresa farmaceuta Srbije, kroz Naučni simpozijum u dve sesije (u subotu, 15. oktobra), predstavimo aktuelne međunarodne i nacionalne naučnoistraživačke projekte koji se na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sprovode u periodu od prethodnog nacionalnog kongresa. Više informacija pogledajte u brošuri. Pridružite nam se!