Konačna rang lista kandidata za upis u I godinu integrisanih akademskih studija

Konačnu rang listu kandidata, za upis u I godinu integrisanih akademskih studija za školsku 2022./2023. godinu, možete pogledati ovde.