Poziv za prijavljivanje za realizaciju individualne mobilnosti u okviru Ključne akcije 103 Erazmus+ programa mobilnosti studenata za odlazak na stučne prakse – student mobility for traineeships

Koristimo ovu priliku da Vas obavestimo da Univerzitet u Beogradu otvara poziv za prijavljivanje za realizaciju individualne mobilnosti u okviru Ključne akcije 103 Erazmus+ programa mobilnosti studenata za odlazak na stučne prakse – student mobility for traineeships.

Poziv će biti otvoren u petak, 03. juna 2022. godine, u 15:00 časova. Prijave se kao i do sada vrše isključivo preko onlajn platforme Univerziteta u Beogradu MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/).

U okviru Ključne akcije 103 (mobilnost u zemljama EU i Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Severnoj Makedoniji i Turskoj) studenti i zaposleni UB mogu da konkurišu za realizaciju mobilnosti u okviru programa stručne prakse na partnerskim institucijama u inostranstvu ili drugim organizacijama, kako je precizirano u otvorenom pozivu na platformi MobiON. Napominjemo da okviru ovog poziva mobilnost studenata može biti realizovane najkasnije do 31. marta 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava ističe 30. juna 2022. godine u 23:59 časova.

Dodatne informacije o studentskim praksama, uslovima i relevantnoj konkursnoj dokumentaciji, kao i prijavni formular, dostupni su na sledećem linku:

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing-students-for-traineeships.

Za sva eventualna pitanja i nedoumice, molimo Vas da kontaktirate Erazmus+
tim Univerziteta u Beogradu (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/contact).