Prvi virtuelni sajam obrazovanja Univerziteta u Beogradu 29. i 30. marta

Univerzitet u Beogradu organizuje prvi onlajn sajam za učenike srednjih škola u Srbiji 29. i 30. marta 2022. (utorak i sreda) u terminu od 10 do 16.30 časova.  

Svoje studijske programe na zoom platformi i u direktnom kontaktu sa maturantima predstaviće fakulteti Univerziteta u Beogradu po sledećem rasporedu: 

- prvog dana predstaviće se Medicinski fakultet, Fakultet veterinarske medicine, Stomatološki fakultet, Farmaceutski fakultet, Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Matematički fakultet, Mašinski fakultet, Saobraćajni fakultet,  Tehnološko-metalurški fakultet, Polјoprivredni fakultet, Šumarski fakultet, Tehnički fakultet u Boru i Rudarsko-geološki fakultet.  

- drugog dana predstaviće se Biološki fakultet, Geografski fakultet, Fizički fakultet, Hemijski fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Ekonomski fakultet, Fakultet bezbednosti, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Pravni fakultet, Fakultet političkih nauka, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Filozofski fakultet, Filološki fakultet, Učitelјski fakultet i Pravoslavni bogoslovski fakultet.   

Univerzitet u Beogradu poziva sve kandidate da pogledaju raspored prezentacija i direktno saznaju sve u vezi sa upisom na željene studije.   

Svaki fakultet predstaviće svoje studijske programe u prezentaciji do 20 minuta, a nakon toga predstavnici fakulteta biće na raspolaganju učenicima u odvojenoj “sobi” za dodatna pitanja i konsultacije.   

Univerzitet u Beogradu u narednoj školskoj 2022/23. godini primiće oko 15.000 novih studenata na preko 100 studijskih programa.    

Raspored prezentacija po danima i link za događaj dostupan je na sajtu Univerziteta u Beogradu: http://www.bg.ac.rs/sr/virtuelnisajam.php