Konkurs za upis na poslediplomske akademske studije u školskoj 2021/22. godini - treći upisni rok

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski Fakultet raspisuje konkurs za upis studenata u školskoj 2021/2022. godini na poslediplomske akademske studije - treći upisni rok: