Naše tri profesorke među 2% najuticajnijih istraživača globalno za 2020. - rang-lista Univerziteta Stanford

Poštovane koleginice i kolege, 

Obaveštavamo vas da su tri profesorke Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: 

  • Doc dr. Aleksandra Buha Đorđević – naučna oblast Toksikologija 
  • Prof. dr Svetlana Ibrić – naučna oblast Farmakologija&Farmacija 
  • Prof. dr Jelena Kotur Stevuljević – naučna oblast Klinička medicina 

na listi 2% najuticajnijih naučnika u grupi od 68 istraživača iz Srbije, prema najnovijoj rang-listi za 2020. godinu, koju kao jedan od parametara uticajnosti, treći put zaredom, objavljuje grupa istraživača sa Univerziteta Stanford.  

Ove godine je rangirano više od 180.000 istraživača od preko osam miliona, koliko ih ima u svetu. Istraživači su klasifikovani u 22 naučne oblasti i 176 podoblasti. 

Metodologija rangiranja zasnovana je na većem broju kriterijuma, među kojima su najznačajniji broj samostalnih naučnih radova, broj radova u kojima je naučnik prvi, ili poslednji autor, broj citata tih radova, h-indeks itd.

Rangiranje bazirano na podatke za ukupan broj citata u 2020. godini