Izložba: Digitalizacija knjige kao funkcionalno kulturno nasleđe

Izložba „Digitalizacija knjige kao funkcionalno kulturno nasleđe“, biće otvorena u četvrtak, 4. novembra 2021. godine, u 11.30 časova, u Narodnoj bibloteci Srbije. Ovu izložbu od istaknutog značaja otvoriće Nj.E. dr Atila Pinter, ambasador Mađarske u Beogradu i Maja Gojković, ministarka kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije.

Izložba „Digitalizacija knjige kao funkcionalno kulturno nasleđe“ rezultat je bilateralne saradnje Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu i Ambasade Mađarske u Beogradu, čiji je cilj dobijanje digitalnog dokumentovanja podataka i dokumentacije o predmetu iz muzejske zbirke po muzejskim standardima, čime se povećava vidljivost i dostupnost predmeta.

Predmet izložbe je knjiga Kreuterbuch, Adama Lonicera, s kraja 16. veka, koja nedvosmisleno pokazuje uticaj zapadne kulture i nauke na razvoj zdravstvene kulture, medicine i farmacije u Srbiji.

Tokom istraživanja došlo se do zaključka da su malobrojne zbirke medicinskog karaktera, kao i da su sporadične farmaceutske zbirke izraz entuzijasta -pojedinaca, a da su obe u digitalnoj formi gotovo nedostupne.

 U saradnji sa Nacionalnom bibliotekom Sečenji iz Budimpešte obavljeno je istraživanje o istorijskom putu knjige. Proces digitalizacije knjige obima 768 strana obavljen je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na Katedri za kameru.

Digitalizacijom knjiga iz 16. i 17. veka koje su štampane goticom, istraživačima će biti omogućen rad na daljoj detaljnoj analizi i tumačenju.

Tokom trajanja izložbe „Digitalizacija knjige kao funkcionalno kulturno nasleđe“, autorke Jelene Manojlović, kustosa Muzeja za istoriju farmacije, posetioci će biti u prilici da vide primerak stare i retke knjige  Kreuterbuch, Adama Lonicera, koja se izlaže javnosti u retkim prilikama.

Pozivnica