Najbolji rezultati naučnoistraživačkog rada nastavnika i saradnika Farmaceutskog fakulteta Beograd za 2020/2021. školsku godinu

Povodom dana Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta na Svečanoj sednici Nastavno-naučnog veća 21.10.2021. biće dodeljene Zahvalnice nastavnicima i saradnicima koji su postigli izvanredne rezultate u oblasti naučnoistraživačkog rada u toku 2020/2021. školske godine. U priloženoj Tabeli izneti su rezultati u dve kategorije: 1) sklopljeni Ugovori o finansiranju projekata na međunarodnom ili nacionalnom nivou; 2) radovi publikovani/prihvaćeni za štampu u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti (M21a) u datoj naučnoj oblasti.