Upis na 1. godinu poslediplomskih studija školske 2021./2022.

SAS

Preliminarna rang lista prijavljenih kandidata za upis na prvu godinu specijalističkih akademskih studija školske 2021/22 godine.

Konačna rang lista prijavljenih kandidata za upis na prvu godinu specijalističkih akademskih studija školske 2021/22 godine.

Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po konkursu

Uputstvo za uplatu od strane pravnog lica

Instrukcije za uplatu školarine iz inostranstva možete preuzeti

Cenovnik školarina i usluga

DAS

Preliminarna rang lista prijavljenih kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2021/22 godine.

Konačna rang lista prijavljenih kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2021/22 godine.

Upis studenata primljenih na doktorske akademske studije po konkursu

Uputstvo za uplatu od strane pravnog lica

Instrukcije za uplatu školarine iz inostranstva možete preuzeti

Nakon prvog dana upisa u I godinu doktorskih akademskih studija, 20.10.2021. godine, upisan je predviđen broj studenata koji se finansiraju sa budžeta Republike Srbije za ovaj studijski program.