Peticija za povraćaj imovine Univerziteta u Beogradu

Poštovane koleginice i kolege,

povraćaj imovine Univerzitetu u Beogradu, njegovim članicama, fondacijama i zadužbinama koje za cilj imaju poboljšanje uslova rada, jeste poništavanje ne samo istorijske nepravde, nastale u decenijama nakon Drugog svetskog rata, već i ispunjenje poslednje volje ostavioca imovine koji su je ostavili ne svom potomstvu, već visokom obrazovanju u Srbiji. Kako bi se pitanje restitucije, naravno u mogućim, a ne apsolutnim okvirima, rešilo, Univerzitet u Beogradu je, zajedno sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i Maticom Srpskom u junu 2019. godine Vladi Republike Srbije predao nacrt zakonskog predloga koji bi ovo pitanje pravno regulisao. Nažalost, ni nakon dve godine od predaje ovog nacrta zakona, njega, u predloženoj ili izmenjenoj formi, nema u skupštinskoj proceduri, a nema ni dijaloga o njemu između Vlade Republike Srbije i institucija predlagača.

Kako bi javnosti skrenuo pažnju na ovo pitanje, Savet Univerziteta u Beogradu i rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu su doneli odluku da pokrenu sakupljanje potpisa podrške, u ovom trenutku samo sadašnjih i nekadašnjih zaposlenih u nastavnom i naučnom zvanju na Univerzitetu u Beogradu. Molim Vas, stoga, da ovo pismo zajedno sa tekstom peticije, stavite na sajt Vašeg fakulteta ili instituta i da na svaki mogući način o njemu obavestite vaše sadašnje i bivše zaposlene.

Podrška će se prikupljati putem elektronske pošte, slanjem elektronskih pisama na adresu:

U temi poruke treba upisati „podrška“, a u telu poruke navesti:

-Ime i prezime

-Zvanje ili poslednje zvanje

-Fakultet /institut na kome se trenutno radi ili mesto poslednjeg zaposlenja

na UB.

-Broj mobilnog telefona (ako mejl nije sa institucionalne adrese)

Elektronske poruke je poželjno pisati sa elektronskih adresa sa domena koji su fakultetski/institutski, a samo za one koji ih nemaju ili ih više nemaju sa drugih adresa.

 

S poštovanjem,

prof. dr Ivanka Popović