Kurs kontinuirane edukacije "Vakcine protiv zaraznih bolesti-gde smo danas?"

Kurs kontinuirane edukacije "Vakcine protiv zaraznih bolesti-gde smo danas?" će se održati na Farmaceutskom fakultetu - Univerziteta u Beogradu 9.10.2021. Kurs je namenjen farmaceutima i lekarima i akreditovan je kao nacionalni kurs I kategorije.

Teme kursa su:

  • Tipovi vakcina protiv zaraznih bolesti i imunski odgovor na vakcine
  • Procena bezbednosti vakcina
  • Kalendar redovne vakcinacije pedijatrijske populacije u RS
  • Vakcine protiv respiratornih zaraznih bolesti (grip, KOVID-19, varičela)
  • Vakcine u razvoju protiv rasprostranjenih zaraznih bolesti (tuberkuloza, malarija, HIV)
  • Razvoj vakcina kroz istoriju i najčešća pitanja u vezi vakcina i vakcinacije.

Predavači su nastavnici Farmaceutskog fakulteta: prof. dr Gordana Leposavić, prof. dr Nevena Arsenović-Ranin, prof. dr Miroslav Savić, vanr. prof. dr Dragana Božić, vanr. prof. dr Biljana Bufan, doc. dr Ivan Jančić, kao i dr sc. Srđa Janković, zaposlen na Univerzitetskoj dečijoj klinici „Tiršova”.

Datum i vreme održavanja: 9.10.2021. 9.30 h – 18 h.

Mesto održavanja: Farmaceutski fakultet, Vojvode Stepe 450, Beograd.

Organizator kursa: vanr. prof. dr Biljana Bufan, Katedra za mikrobiologiju i imunologiju, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Broj slušalaca: 50 (obavezno je poštovanje propisanih epidemioloških mera).

Ciljna grupa: farmaceuti, lekari

Kotizacija: 2000,00 rsd (uključuje prisustvo predavanjima, materijal, posluženje u pauzama, sertifikat).

Poeni za obnavljanje licence: 6 poena.

Za prijavu polaznika: 011/ 3951 380, 064/1988 607, info@pharmacy.bg.ac.rs

Kontakt osoba: Dobrila Vujadinović

Obrazac prijave možete preuzeti ovde.