Obaveštenje o prijavi ispita za apsolvente

Oktobarski ispitni rok za apsolvente traje od 01. 10. do 23.10.2021. godine.

Prijava ispita za oktobarski apsolventski rok traje do 28.09.2021. godine do 15 časova.

Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 29.09.2021. godine.

Novembarski ispitni rok za apsolvente traje od 01. 11. do 23.11.2021. godine.

Prijava ispita za novembarski apsolventski rok traje do 28.10.2021. godine do 15 časova.

Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 29.10.2021. godine.

Decembarski ispitni rok za apsolvente traje od 01. 12. do 23.12.2021. godine.

Prijava ispita za decembarski apsolventski rok traje do 26.11.2021. godine do 15 časova.

Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 29.11.2021. godine.