ERASMUS+K2 projekat - onlajn nastava

Projekat pod nazivom Effective teaching for student engagement and success in digital lerning environment (StudES) je odobren za kofinansiranje od strane ERASMUS+ K2 programa (KA226 Partnerships for Digital Education Readiness), u okviru pozivan 2020, prvi krug.  

Onlajn okruženje je postalo primarno okruženje za odvijanja nastavnog procesa tokom pandemije COVID-19. Nastavnici i studenti su zajednički prepoznali neiskorišćen potencijal onlajn okruženja u visokom obrazovanju, kao i potrebu da se usvoje novi pedagoški pristupi koji bi podržali uspeh i veći stepen angažovanja studenata. Iz tog razloga je cilj ovog projekta da:  

  1. Obezbedi efektivni nastavni proces u digitalnom okruženju; 
  2. Obezbedi akademskom osoblju znanje, veštine i opremu (alate) kako bi na pravi način prilagodili širok opseg nastavnih metoda i sadržaja; 
  3. Da se revidiraju postojeći standardni i smernice koje se odnose na učenje u onlajn okruženju.  

Na taj način, nastavnici će imati mogućnosti da naprave nove, inovativne metode za učenje i koriste nove pedagoške pristupe na zadovoljstvo kako studenata, tako i samih nastavnika. 

Kao partneri, na projektu učestvuju Univerzitet u Beogradu (http://bg.ac.rs/en/university/university.php), Centar za e-Learning na AGH Univerzitetu nauke i tehnologije (https://www.agh.edu.pl/en/) i Univerzitet u Mariboru (https://www.um.si/en/Pages/default.aspx).  

Sve dosadašnje I buduće rezultate možete pratiti preko vebsajta StudES projekta (https://studes.studije.rect.bg.ac.rs), i preko LinkedIn profila projekta (https://www.linkedin.com/company/74518673).