Obaveštenje

Zbog poslova oko prijema dokumenata i upisa studenata u i godinu školske 2021/22.godine, referenti neće raditi sa studentima (svih stepena studija) sledećih dana

- 23.06.2021.

- 24.06.2021.

- 25.06.2021. (referenti će raditi sa studentima posle 12 časova)

- 05.07.2021. i

- 06.07.2021.

Molimo studente da svoje obaveze koje imaju u odseku za nastavu i studentska pitanja usklade sa ovim rasporedom.