Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2021

U sklopu rangiranja naučnih oblasti u okviru Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2021, Univerzitet u Beogradu je u grupaciji medicinskih nauka rangiran i u oblasti faramcije (401 - 500 pozicija).

Kompletnu vest možete pročitati ovde