Konkurs za upis na Specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika - April 2021.

Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Republike Srbije (Sl. glasnik 10/2013, 91/2013, 113/2013, 109/2014 i 53/2018) Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet raspisuje konkurs za upis na specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za aprilski upisni rok 2021. godine.

Tekst konkursa