Prof. dr Jelena Kotur-Stevuljević na listi najuticajnih naučnika u svetu

Prof. dr Jelena Kotur-Stevuljević sa Katedre za biohemiju, Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta se nalazi na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu koju je objavio Univerzitet Stanford. Lista, zasnovana na standardizovanoj metrici citiranja, obuhvata oko 160000 istraživača, od toga 49 naučnika iz različitih institucija u Srbiji. Lista i informacije o metodologiji pravljenja baze podataka, mogu se naći ovde