Radno vreme skriptarnice

Radno vreme skriptarnice Fakulteta od 17.2.2021. godine je ponedeljak – petak od 10 do 15 časova.