Obaveštenje za raspodelu mesta u studentskim domovima

Obaveštavaju se studenti da će se raspodela mesta u studentskim domovima obaviti prema sledećem rasporedu:

Četvrtak, 26. novembar 2020. amfiteatar A2 sa početkom u 10.00hraspodeli pristupaju svi studenti koji su se rangirali na Listi za muškarce.

Petak, 27. novembar 2020. amfiteatar A1 sa početkom u 10.00hraspodeli pristupaju studentkinje rangirane na Listi za devojke od broja 001 - 070.

Petak, 27. novembar 2020. amfiteatar A1 sa početkom u 12.00hraspodeli pristupaju studentkinje rangirane na Listi za devojke od broja 071 - 140.

Petak, 27. novembar 2020. amfiteatar A1 sa početkom u 14.00hraspodeli pristupaju studentkinje rangirane na Listi za devojke od broja 141 - 202.

Odsek za nastavu i studenska pitanja

Beograd, 18. novembar 2020.