Konkurs za upis na specijalističke akademske studije u školskoj 2020/21. godini - drugi upisni rok

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski Fakultet raspisuje konkurs za upis studenata u školskoj 2020/21. godini na: specijalističke akademske studije - drugi upisni rok. Tekst konkursa možete pronaći ovde.