Nagrada/zahvalnica za autore/istraživačke grupe koji/e su u periodu 01.10.2019-30.09.2020. postigli istaknute rezultate

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet je dodelio nagrade/zahvalnice za autore/istraživačke grupe koje su u periodu 01.10.2019-30.09.2020. postigli istaknute rezultate mereno dobijanjem grantova za naučnoistraživačke projekte ili publikovanjem rezultata istraživanja u časopisu izuzetnih vrednosti (M21a). Više informacija o nagrađenim autorima/grupama i grantovima/publikacijama možete pronaći ovde.