Jedno slobodno mesto za upis na studijski program Kozmetologija – prvi upisni rok

Obaveštavamo kandidate koji su konkurisali za upis u prvu godinu školske 2020/21. godine, prvi upisni rok, i nalaze se na konačnoj rang listi za upis na specijalističke akademske studije, studijski program Kozmetologija, da upisu koji je održan  13.10.2020. godine, u vremenu od 9 do 15 časova, nije pristupio jedan kandidat, tako da je ostalo jedno upražnjeno mesto za upis na ovom studijskom programu. Svi kandidati zainteresovani za upis, od rednog broja 16. sa konačne rang liste, mogu doći u Odsek za nastavu u petak 16.10.2020. godine u 10 časova, kada ćemo, prozivkom popuniti to preostalo mesto.