Obaveštenje studentima koji su ostvarili pravo na upis školske 2020/21 godine u statusu studenta koji se finansira sa budžeta

Obaveštavaju se studenti koji su ostvarili pravo na upis školske 2020/21 godine u statusu studenta koji se finansira sa budžeta, da su u OBAVEZI da pristupe administrativnom upisu najkasnije do 20.10.2020. godine.