Konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2021/22 - treći upisni rok

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet upisuje u prvu godinu integrisanih akademskih studija u trećem upisnom roku:

  1. Šest studenata na studijski program Farmacija na engleskom jeziku, svi u statusu samofinansirajućih studenata,
  2. Jednog studenta, državljana Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2020/21. godine ili završili program međunarodne mature u školskoj 2020/2021 godini(na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije, Sl. glasnik broj 53. od 28. maja 2021. godine, u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije), a koji nisu konkurisali u prvom konkursnom roku. Prilikom prijave na Konkurs, kandidati se izjašnjavaju za koji studijski program konkurišu (Farmacija ili Farmacija-Medicinska biohemija).
  3. Studente bez polaganja prijemnog ispita (konkurs je objavljen na sajtu Fakulteta).

Detaljne informacije u vezi konkursa možete pogledati u fajlu: III Konkurs IS 2020/2021.