Raspored polaganja na ispitima iz predmeta Analitička hemija 1, Analytical Chemistry 1 i Odabrana poglavlja analitičke hemije

Raspored polaganja ispita iz predmeta Analitička hemija 1, Analytical Chemistry 1 i Odabrana poglavlja analitičke hemije koji će se održati u utorak, 25. avgusta sa početkom od 15.30.  možete preuzeti ovde.