Raspored polaganja ispita iz Farmakologije 2

Raspored polaganja ispita iz Farmakologije 2 u septembarskom ispitnom roku kod možete preuzeti ovde:

Prof. dr Radica Stepanović Petrović

Prof. dr Miroslav Savić

Prof. dr Maja Tomić

Doc. dr Ana Micov