Termin ispita iz predmeta Procene rizika po zdravlje ljudi

Ispit iz Procene rizika po zdravlje ljudi biće održan 1. septembra 2020. u 10h u prostorijama Katedre za toksikologiju "Akademik Danilo Soldatović".