Raspored polaganja i sedenja studenata na ispitu iz Farmaceutske hemije 2

Raspored polaganja i sedenja studenata na ispitu iz Farmaceutske hemije 2 koji će biti održan u utorak 25.8.2020. možete preuzeti ovde.